Privacybeleid AVG

  

FluitstudioSon –in de persoon van Monique Oosting- verwerkt de volgende persoonsgegevens van leerlingen: 

  • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres

  • lesdagen en –tijden

  • rapporten en examenuitslagen

  • verzonden facturen en ontvangen betalingen

Zij gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het plannen en uitvoeren van de lessen en uitvoeringen, de facturatie van de lessen en het voeren van de eigen administratie. Van leerlingen die lid zijn van Pro Honore et Virtute (PHEV) en via PHEV bij FluitstudioSon les hebben, worden deze gegevens gedeeld met de verantwoordelijke bestuursleden van PHEV.

 

De foto’s van fluitleerlingen worden pas op de website van de FluitstudioSon (www. FluitstudioSon.nl) geplaatst na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de betreffende leerling. Bij minderjarige leerlingen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouder(s). De naam van de leerlingen zal niet bij de foto’s vermeld worden, tenzij daar nadrukkelijk, vooraf toestemming voor gegeven is door de betrokkene (of zijn/haar ouders).

 

Mocht u op enig moment wensen dat de foto van de website verwijderd wordt, dan verzoek ik u contact op te nemen met Monique Oosting. Zij zal regelen dat de betreffende foto(s) z.s.m. verwijderd worden.